Samen aan de slag voor toekomstbestendige centra

Gepubliceerd op: donderdag 18 april 2019 | 16:00

Samen met winkeliers, pandeigenaren en consumenten gaat de gemeente Dronten aan de slag om concrete actieplannen te maken voor de centra in Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen. ‘Op die manier kan de inspiratie uit de Retailvisie worden omgezet in een maatwerk-aanpak voor deze kernen’, zo zegt wethouder Korting.

‘De centra staan onder druk. De economie herstelt, maar dit is niet voldoende om de retailsector toekomstbestendig te maken. Veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de positie van winkelcentra. Het college vindt het belangrijk dat de actieplannen door een participatief traject tot stand komen, de centra zijn immers van ons allemaal.’ 
In de Sociaal Economisch Visie van de gemeente Dronten staan toekomstbestendige centra prominent benoemd. In vervolg hierop is samen met actieve partners in de centra de Retailvisie opgesteld. Deze visie gebruiken we als toetsingskader voor nieuwe initiatieven en is daarnaast een inspiratiedocument voor de uitvoering. 

Bestuursopdracht
Het gemeentebestuur van Dronten heeft drie partijen gevraagd offerte uit te brengen om het project in twee fasen te begeleiden. Deze bestuursopdracht is in samenspraak met de nieuwe ‘SEA-groep Vitale centra’ tot stand gekomen. Ook in het vervolgtraject maakt het college gebruik van het advies van de ‘SEA-groep Vitale centra’. In de eerste fase wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt een stakeholdersanalyse, communicatie- en participatieplan per actieplan/per deelgebied opgesteld. In de tweede fase worden actieplannen opgesteld. De op te stellen actieprogramma’s zijn bedoeld voor zowel korte termijn als acties over meerdere jaren. Hierbij kan gedacht worden aan opwaardering van het openbaar gebied, flexibilisering, het versterken van ondernemerschap en profilering van de centra. Bij de uitvoering van de actieplannen wordt prioriteit gegeven aan Swifterbant en Biddinghuizen zoals de raad heeft gevraagd. In december worden de plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.  

IJsseldelta Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business Plaza Nederland biedt met IJsseldelta Business Plaza alle ondernemers uit de regio IJsseldelta een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL