Meedenken over toekomst Spelwijk Swifterbant

Gepubliceerd op: donderdag 18 april 2019 | 16:15

Gemeente Dronten stelt een plan van aanpak op met verschillende varianten om bedrijventerrein Spelwijk aan te pakken. Daarmee wordt recht gedaan aan de intentie van het coalitieakkoord dat de gemeente, in samenspraak met SEA-groep Bedrijventerreinen, oude bedrijventerreinen als Spelwijk, gaat aanpakken. Onder het motto ‘Schoon, heel en veilig’.
‘Gemeente Dronten staat voor een overheid die de economie ruimte biedt. Daarbij past dat bedrijventerreinen schoon, heel en veilig zijn. (We gaan inventariseren welke wensen er zijn en wat we door er samen de schouders onder te zetten kan bijdragen aan een aantrekkelijke uitstraling’, zo stelt wethouder Korting. De uitstraling van het bedrijventerrein is, door de leegstand en staat van onderhoud van enkele loodsen en hun terreinen, zorgwekkend volgens inwoners en ondernemers van Swifterbant. De komende maanden worden inwoners en ondernemers uit Swifterbant uitgenodigd om met ideeën en voorstellen te komen voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein. Woningbouw op Spelwijk is uitgesloten, gezien het raadsbesluit van juni 2018.

Spelwijkpanel
Er wordt een Spelwijkpanel met bewoners en ondernemers gevormd om de opgehaalde ideeën en voorstellen te bespreken. Er staan bijeenkomsten met bewoners op het programma en worden één op één gesprekken gevoerd met de ondernemers in Spelwijk. De gemeenteraadsleden worden actief bij dat proces betrokken. Voor de bespreking in de gemeenteraad wordt een visiedocument met verschillende haalbare varianten opgesteld. De bespreking met de gemeenteraad vindt na het zomerreces van 2019 plaats. Het proces wordt begeleid door adviesbureau De Jonge Honden.

IJsseldelta Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business Plaza Nederland biedt met IJsseldelta Business Plaza alle ondernemers uit de regio IJsseldelta een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL