Noordoostelijk Flevoland steviger op de kaart

Gepubliceerd op: maandag 13 mei 2019 | 15:00

De drie gemeenten in Noordoostelijk Flevoland willen door meer samen op te trekken het gebied steviger op de kaart zetten. De drie burgemeesters van de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder hebben dat via de overhandiging van een gezamenlijk Manifest laten weten aan de Commissaris van de Koning, Leen Verbeek. De drie gemeenten willen de komende periode meer aandacht en inzet van het provinciaal bestuur voor de doorontwikkeling van het gebied Noordoostelijk Flevoland.

Samen sterker
De gemeentebesturen van Dronten, Urk en Noordoostpolder hebben na onderling overleg besloten om meer samen op te werken aan doelstellingen en ambities in het gebied Noordoostelijk Flevoland. Daarbij zijn voor eerst drie speerpunten naar voren gekomen: Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, de Bereikbaarheid van en de Zorg in het gebied. Door meer samen op te trekken en ook samen te werken willen de gemeenbesturen sneller en beter tot resultaten komen. De drie gemeenten willen op deze manier bijdragen aan de samenwerking binnen het Flevolandse netwerk. De samenwerking tussen de drie gemeenten kan de komende tijd verder uitgebreid worden naar andere onderwerpen.

Verbindende schakel
De drie gemeenten maken onderdeel uit van het Flevolandse “daily urban system” maar zijn tegelijkertijd ook lid van de regio Zwolle. De regio Zwolle is met 21 gemeenten een sterk samenwerkingsnetwerk rondom de stad Zwolle. De drie gemeenten willen zowel binnen het Flevolandse netwerk als ook binnen de regio Zwolle meer samen optrekken en daarmee ook tegelijkertijd een verbindende schakel zijn tussen de beide netwerken.

Aandacht voor het gebied Noordoostelijk Flevoland
De drie gemeenten willen dat het nieuwe provinciaal bestuur meer aandacht heeft voor de ontwikkeling van het gebied Noordoostelijk Flevoland. De bereikbaarheid van het gebied is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Economische ontwikkeling hangt nauw samen met bereikbaarheid van een gebied. Het verbreden van de N50 (Overijssels deel) tot aan de Ramspolbrug is in dat kader een belangrijk dossier net als de verbindingen via de A6 en de N307. Ook willen de gemeentebesturen betere openbaar vervoersverbindingen en een spoorlijn naar het noorden via Noordoostelijk Flevoland met een station nabij Emmeloord.

Noordoostelijk Flevoland heeft op het gebied van voedselproductie en –verwerking veel te bieden. Ook als het gaat om het toerisme, de maakindustrie en maritieme sector liggen er grote kansen om verder uit te bouwen. De drie gemeenten willen samen met de Provincie dat verder tot ontwikkeling brengen en nodigen de Staten daartoe uit voor een werkbezoek aan het gebied na het zomerreces.

IJsseldelta Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business Plaza Nederland biedt met IJsseldelta Business Plaza alle ondernemers uit de regio IJsseldelta een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL