Maatwerk tweede bedrijfswoning bij agrarische ondernemers

Gepubliceerd op: dinsdag 21 mei 2019 | 9:35

Gemeente Dronten creëert nieuwe uitzonderingssituaties bij aanvragen voor een tweede bedrijfswoning op het boerenerf. Het college heeft toetsingscriteria opgesteld waaraan de aanvraag moet voldoen. De ‘Beleidsregels tweede (bedrijfs)woningen in het buitengebied’ worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Er komen geregeld verzoeken binnen bij de gemeente voor het vestigen van een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf. Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Dronten kan een tweede bedrijfswoning nu alleen worden toegestaan als dit ‘als gevolg van de aard van de bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is’ (de bedrijfstechnische noodzaak en het permanente toezicht). Vaak voldoet de aanvraag hier niet aan, omdat de noodzaak moeilijk is aan te tonen. Het college van Dronten wil met de nieuwe criteria het in bepaalde situaties mogelijk maken  om toch een tweede (bedrijfs)woning bij een agrarisch bouwperceel toe te staan. 

Uitzondering  
De beleidsregels gelden als aanvulling op het bestaande toetsingskader. Om een tweede (bedrijfs)woning mogelijk te maken moet de continuïteit van het agrarisch bedrijf worden aangetoond. In gevallen waar het gaat om een extra woning voor een zorgfunctie moet dit vooral nodig zijn om het agrarisch bedrijf goed te kunnen blijven runnen. Het gaat dus om uitzonderingsgevallen. Om te voorkomen dat, in vervolgprocedures, bij elk afzonderlijk verzoek voor een tweede bedrijfswoning een standpunt moet worden gevraagd, is de gemeenteraad verzocht een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het toepassen van de beleidsregels.

IJsseldelta Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business Plaza Nederland biedt met IJsseldelta Business Plaza alle ondernemers uit de regio IJsseldelta een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL