Begroting Dronten blijft financieel sluitend

Gepubliceerd op: maandag 26 augustus 2019 | 12:15

Uit de Voortgangsrapportage 2019 blijkt dat we nog steeds een sluitende meerjarenbegroting hebben. Maar om de begroting in evenwicht te houden, moeten er duidelijke politieke keuzes worden gemaakt. Dat stelt het college van B. en W. van gemeente Dronten in de Voortgangsrapportage 2019. ‘Dat willen we doen samen met de gemeenteraad en de samenleving’, zegt wethouder Ton van Amerongen van financiën.

Het college geeft in de voortgangsrapportage aan blij te zijn met initiatieven die van de grond zijn gekomen. ‘Mooie voorbeelden hiervan zijn onder meer het participatieproces voor de herinrichting van de Walvisstraat en De Zuid, het toekomstbestendig maken van het zwembad Biddinghuizen, de totstandkoming met betrokken partners van themaplannen voor het sociaal domein en de wijze waarop met inwoners de Omgevingswet wordt voorbereid.’

Het college benadrukt in de rapportage voortdurend te ervaren dat de samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties een verrijking zijn voor de totstandkoming van beleid en de uitvoering ervan. ‘Het betekent wel dat wanneer we nieuw beleid de ruimte willen geven keuzes moeten maken in het lopende beleid’, voegt wethouder Ton van Amerongen toe. Het college spreekt haar tevredenheid uit over de voortgang ten opzichte van de begroting. Gelijktijdig wordt geconstateerd dat het de gemeente steeds meer moeite heeft om ook het meerjarenperspectief sluitend te houden. Het voorgestelde herijkingsproces moet leiden tot maatregelen om de begroting ook in de toekomst in evenwicht te houden. Dit proces wil het college van Dronten samen met de gemeenteraad en de samenleving tot stand brengen.

De Voortgangsrapportage en het raadsvoorstel worden in de gemeenteraadsvergadering van september besproken.

IJsseldelta Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business Plaza Nederland biedt met IJsseldelta Business Plaza alle ondernemers uit de regio IJsseldelta een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL