Maandagmarkt in Kampen tot 2023 door gemeente georganiseerd

Gepubliceerd op: woensdag 13 november 2019 | 9:35

De maandagmarkt in Kampen wordt in ieder geval tot 2023 door de gemeente Kampen georganiseerd. Marktondernemers geven na een gezamenlijke verkenning de voorkeur aan organisatie van de markt door de gemeente. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar een toekomstbestendige markt in de gemeente Kampen. Aanleiding voor het onderzoek was de motie ‘Marktgelden Maandagmarkt’ van Gemeente Belang Kampen, GroenLinks, Kampen Sociaal en PvdA uit 2018. Het onderzoek werd begeleid door Stichting De Markt van Morgen.
Samen met ondernemers van de maandag-, vrijdag- en zaterdagmarkt, de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en de gemeente zijn verschillende scenario’s verkend. Op basis van de verschillende mogelijkheden geven marktondernemers de voorkeur aan organisatie en uitvoering van de markt door de gemeente Kampen (scenario A), waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente dit kostendekkend faciliteert. Daarbij hebben we als gemeente oog voor het belang van de marktondernemers om de markt tegen zo laag mogelijke kosten te organiseren.

Drie scenario’s
Tijdens het traject over de maandagmarkt, waar ook vertegenwoordigers van de zaterdagmarkt en de vrijdagmarkt (IJsselmuiden) aan deelnamen, zijn drie scenario’s onderzocht:

  1. de maandagmarkt blijft bij de gemeente, met als uitgangspunt 100% kostendekkendheid;
  2. de maandagmarkt wordt verzelfstandigd, organisatie en uitvoering worden gedaan door een hiervoor op te richting stichting;
  3. de maandagmarkt blijft bij de gemeente qua regelgeving en inning van gelden, uitvoering wordt gedaan door een hiervoor op te richten stichting.

In het traject is veel aandacht besteed aan de sterke en zwakke punten van de maandagmarkt in Kampen. Een sterk punt is bijvoorbeeld dat er op maandag bijna geen activiteiten zijn in de regio. Minder goed aan de maandagmarkt is de marketing, maar ook het ontbreken van sfeer door de opstelling in combinatie met daling van het aantal marktondernemers. Verder is er uitgebreid stilgestaan bij de opbouw van de kosten van de markt. Het traject heeft marktondernemers daarbij meer inzicht gegeven in de begroting van de maandagmarkt.

Wethouder Geert Meijering: “Ik ben betrokken geweest bij het traject en heb delen van het traject meegemaakt. Mij viel op dat de marktondernemers uit de werkgroep echt hebben gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de toekomstbestendigheid te verbeteren. Uiteindelijk hebben zij toch gekozen voor de zekerheid die de huidige situatie hen biedt. Een keuze die ik wel begrijp. Kostendekkendheid van het organiseren van de markt blijft echter voor de gemeente het uitgangspunt.”

Het college neemt de uitkomsten van het onderzoek over en wil de markt in ieder geval tot 2023 kostendekkend blijven organiseren en uitvoeren. Eerder is met de gemeenteraad afgesproken dat de kosten voor de markt tot en met 2020 zijn bevroren op het niveau van 2018. Vanaf 2021 worden de kosten opnieuw berekend. De gemeente wil in ieder geval tot 2023 de organisatie en uitvoering van de maandagmarkt op zich nemen. Ook wil de gemeente het contact met citymarketing tot stand brengen, zodat de promotie van de unieke positie van de maandagmarkt in Kampen kan worden gestart.

IJsseldelta Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business Plaza Nederland biedt met IJsseldelta Business Plaza alle ondernemers uit de regio IJsseldelta een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL