Grote dynamiek in economische ontwikkeling Kampen: aantal bedrijven, banen en inwoners groeit gesta

Gepubliceerd op: woensdag 27 november 2019 | 13:59

De economische ontwikkeling van Kampen kent een flinke dynamiek. Het aantal bedrijfsvestigingen en banen groeit, evenals de toegevoegde waarde van de productie. Ook het aantal inwoners van Kampen neemt flink toe. De groeicijfers van gemeente Kampen zijn hoger die van de provincie Overijssel en de Regio Zwolle. Dat blijkt uit de Economische monitor Kampen 2019, die vandaag gepubliceerd wordt.

Kampen heeft een sterke en sterk ontwikkelende economie. Deze is bovengemiddeld gezien het aantal bedrijven, aantal werknemers en de toegevoegde waarde die bedrijven leveren. Er zijn in 2018 ruim vier en een half duizend bedrijven en instellingen in Kampen, waarvan bijna 2.800 zzp’ers. In 2017-2018 is het aantal bedrijfsvestigingen met 3,9 procent gegroeid. Deze groei is relatief groter dan de provinciale ontwikkeling en de ontwikkeling in de Regio Zwolle. Landelijk groeide het aantal vestigingen met 4,9 procent. Het aantal zzp’ers groeit nog steeds door. Er zijn er in de periode 2017-2018 in totaal 171 bijgekomen (+6,5 procent).

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid van Kampen is in 2018 met 4,5 procent toegenomen (978 banen erbij). De werkgelegenheid, die boven de 20.000 banen ligt, is in Kampen in 2018 sterker gegroeid dan in de Regio Zwolle (+1,8 procent), Overijssel (+2,4 procent) en Nederland (+2,2 procent).

De toegevoegde waarde (het verschil tussen omzet en het aan-/inkoopbedrag) van bedrijven in Kampen, heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld en is tussen 2013 en 2018 jaarlijks gestegen. Deze ontwikkeling is in Kampen sterker dan in de Regio Zwolle, Overijssel en landelijk.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten die verwoord zijn in het rapport ‘Economisch Inzicht Kampen 2019’ dat binnenkort ter informatie aan de raad wordt aangeboden. Het rapport is opgesteld door onderzoeksbureau I&O. Sinds 2013 verzamelt en bundelt I&O research uit verschillende bronnen cijfers over de economie in Kampen en presenteert zij deze in de monitor in tekst, beeld en tabel.

Kansen niet onbenut laten
Geert Meijering, wethouder Economie: “De economie groeit in Kampen: meer bedrijven, meer banen en een hogere toegevoegde waarde. Dat wordt onder andere veroorzaakt door een groei in de logistiek, zakelijke dienstverlening en groot- en detailhandel. De uitdaging voor de toekomst is hoe we in deze groei blijven voorzien – denk aan bedrijventerreinen – en onze kwetsbaarheden bestrijden, denk aan leegstand in de binnenstad.”

Het rapport wordt na behandeling in het college aangeboden aan de gemeenteraad van Kampen.

IJsseldelta Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business Plaza Nederland biedt met IJsseldelta Business Plaza alle ondernemers uit de regio IJsseldelta een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL